Møde i forretningsudvalg d. 25 september 2018

Tilstede: Orla, Dorte, Hans, Carl og Stella

Opfølgning/evaluering på bæredygtighedsfestival

 • Positiv oplevelse, også om det regnede
 • ca. 35 lyttende personer under pitch
 • Jonathan talte mere til virksomhedsvinklen frem for bæredygtighed og socialøkonomi

Overvejelser til en anden gang

 • Tilmelding?
 • Tidspunkt på dagen
 • Dag i forhold til det samlede program
 • Fordele pitch med en pause i midten
 • Have en bod istedet (første lørdag i ugen)?
  • her kan det være en fordel at samle vore medlemmers bode tæt på hinanden
  • det kan overvejes at lave vores logo som et lille skit der kan sættes ovenpå medlemmernes plancher som et form for “stempling" (positivt) der siger “vi er også medlem af Socialøkonomi Nordjylland"
 • Dyrt arrangement i forhold til antal af gæster

Kort samtale om hvad “socialøkonomi” er.

8. oktober: Do’s and dont’s ved socialøkonomisk virksomhed - Line Barfod

 • Ikke længere 2 arrangementer i Aalborg, men 1. Det er uklart hvordan det påvirker den aftalte betaling (af Line og Kaffe Fair) indbyrdes mellem business Aalborg og os.

15. november: Social Enterprise Day (SED)

 • Fokus via sociale medier #socialenterpriseday
 • Kan vi få medlemsvirksomhederne til at deltage?
 • Besøgsrunde ved medlemsvirksomhederne, tage billeder og dele for dem?
 • Informere medlemmer via mail, inkl reminders

Konstituering af bestyrelsen:
Bestyrelsen består aktuelt af de tilstedeværende samt Laila Jensen (afbud) Vi har trods flere henvendelser intet set eller hørt til Helle Neustrup efter generalforsamlingen, så vi har besluttet at hun alligevel ikke regnes som en del af bestyrelsen. Hans Wadskjær ønsker at udtræde af bestyrelsesarbejdet, og dermed også posten som kasserer, af helbredsmæssige årsager

Posterne i bestyrelsen er herefter:
Formand: Dorte Kronborg
Næstformand: Orla Pedersen
Kasserer: Carl Christensen
Stella Kræmer og Laila Jensen varetager sekretær/referentopgaver på skift.

2019: Har vi en berettigelse?

 • medlemsvirksomheder er dårligt repræsenterede til div. møder og events
 • hvor mange virksomheder er i virkeligheden inden for målgruppen?
 • er det bedre at være en lokal afdeling af Sociale Entreprenører i Danmark (SED)?
 • lige nu tegner der sig ikke et klart billede...

2019: events før generalforsamling?

 • Orla taler med Per (SED) angående workshops.

Næste møde:

 • Fredag d. 9 november kl. 14.00 på Boulevarden 11, Café Smile