Beslutningsreferat forretningsudvalget Socialøkonomi Nordjylland 7.september 2017

  • 1. Gennemgang af Venture
  • 2. Orla kontakter Frida ifht. Speed-dating konference og herunder muligheden for samskabelse med Aalborg Kommune.
  • 3. Christina tager initiativ til at få skabt overblik over et medlemskatalog, hvor alle medlemmer bedes indsende kort beskrivelse af deres firma med logo. Christina sender mail rundt til alle medlemmer.
  • 4. Dorte lægger alle referater ud på hjemmesiden.
  • 5. Orla taler med Per Bak fra SED + NBE ifht samskabelse på tværs af disse organisationer.
  • 6. Christina sletter LINKED-IN profilen og laver en gruppe i stedet.
  • 7. Vi satser på to årlige arrangementer for medlemmerne og evt. øvrige interesserede.
  • 8. Dorte skriver på vores hjemmeside, at Orla og Dorte er til rådighed for medlemmerne ifht. Faglig sparring ifht socialøkonomi.