• 1. Referat godkendt
 • 2. Dagsorden godkendt
 • 3. Fremmødte: Hans, Orla, Dorte, laila. Afbud Christian og Christina
 • 4. Div. Orientering:
  • - Frida og Orla har være i drøftelse vedr. Speeddating og Code of Care. Der arbejdes videre på noget konkret. Indtil videre er vi afventende.
  • - Orla følger op på et møde med NB og ”Buisness Region North” og mulighed for samskabelse med vores netværk.
  • - Orla har talt med Per Bak om teammøder og samskabelse herom. Vi afventer.
  • - Laila tager kontakt til Christina ifht. Linked In og nyhedsbrev til medlemmerne. Orla tager gerne over på opgaven.
  • - Hans laver opdateret mailliste til Orla over medlemmer.
 • 5. Det besluttes at Socialøkonomi Nordjylland hvert år laver et selvstændigt arrangement for medlemmerne placeret på den dag, hvor der er ”Social enterprice dag”. I år 16. november. Vi sigter efter af afholde arrangementet på Venture House kl. 12 – 15.
 • 6. Arrangementer ud over det ene årlige (jf. pkt. 5) vil netværket koble sig på samskabende netværksmøder/workshops O.L.