Referat af generalforsamling 2017 i Socialøkonomi Nordjylland den 23 maj 2017

  • valg af dirigent: Laila, referent. Hans
  • beretning ved FU. Beretning godkendt
  • regnskab ved kasserer Hans. Regnskab godkendt
  • budget for 2017. godkendt. Forslag om at udbygge kontakten til vores omgivelser ved at udvide hjemmesidens indhold eller på anden måde.
  • valg af forretningsudvalgsmedlemmer: valgt: Christian Helweg, Cristina Medom, Dorte Kronborg, Hans Wadskjær, Laila Jensen, Orla Pedersen
  • fremtidige aktiviteter. Der var flere forslag til den nye bestyrelse om at tænke i udvidet samarbejde mellem interessenter på området og reflekter over feltets spillere.
  • evt.
    referent Hans Wadskjær