FN's 17 verdensmål - Line Barfod

Tak til Line Barfod for et meget interessant oplæg om "do's and don'ts" omkring det at oprette og drive socialøkonomisk virksomhed i Danmark. Line var på rundtur i regionen og holdt hele 3 oplæg om muligheder og betingelser for, at man kan blive RSV - Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

For at opnå retten til at kalde sig RSV -Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, er der 5 særlige betingelser, der skal opfyldes og løbende kontrolleres. RSV-stemplet giver derfor både offentlige og private kunder og samarbejdspartnere en statsgaranti for, at man overholder kravene.

Se Line barfods slides fra dagen her

”Håndbog/relevant opslagsværk for alle, der interesserer sig for socialøkonomi”