Socialøkonomisk iværksætteri

Jammerbugt og Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Erhvervshus Nord fået bevilget midler fra Den Europæiske Socialfond til et 3-årigt projekt om etablering af socialøkonomiske virksomheder.

Målet er at skabe arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet i virksomheder, der er økonomisk bæredygtige og uafhængige af offentlige midler.  
Projektet skal også arbejde for og sikre en videndeling og opkvalificering af de aktører, der skal vejlede iværksættere/virksomheder, der ønsker at starte en ny socialøkonomisk virksomhed.

Foreningen Socialøkonomi Nordjylland er repræsenteret i projektets styregruppe. 

Læs meget mere her: http://www.erhvervshusnord.dk/om-os/erhvervshus-nord/projekter/socialoekonomisk-ivaerksaetteri/