Beretning 2016 Socialøkonomi Nordjylland

Det er nu tid til at gøre status over de første 4 år i Socialøkonomi Nordjylland.
Vi har i dag en forening med 90 netværksmedlemmer – et antal, der dog skal tages med et gran salt, for vi har endnu ikke helt overblik over, hvor mange, der har betalt kontingent.

Vi har imidlertid formået at sætte vores nordjyske netværk på landkortet, også i andre dele af landet.

Vi har i årets løb afholdt 3 netværksmøder, og vi har haft mange spændende oplægsholdere.

Vi har hørt oplæg om

  • CSR
  • Brugen af sociale medier
  • Socialfondsprogrammer
  • Fundraising og crowdfunding

Endelig har vi også givet sparring til socialøkonomiske iværksættere

Desuden har flere af os i årets løb repræsenteret netværket i forskellige sammenhænge, bl.a. som deltagere i diverse konferencer og samarbejder. Senest har vi været til en spændende konference i Malmö.

Endvidere er vi blevet bedt om at udpege en repræsentant til styregruppen for det projekt, som Peter Mortensen netop har orienteret om. En anmodning, der også vidner om, at vi er en forening, der har indflydelse.

I november 2015 var nogle af FU ´erne medarrangører af en stor nordjysk konference, med overskriften Nordjylland som Danmarks Fyrtårn på det socialøkonomiske felt. Det var en god konference med 80 deltagere, og der blev nedsat nogle arbejdsgrupper, som arbejder videre med forskellige emner:

  • Udbud
  • Lederuddannelse
  • Samarbejdet med AAU
  • Innovation


Der afholdes en tilsvarende konference i 2016, hvor det er vores forening, der står som indbyder.

Socialøkonomien er nu for alvor kommet på den politiske dagsorden hos kommunerne. Desværre har regeringen valgt at nedægge Vækstcenteret – med der er kommet nye initiativer i stedet i form af Dialogforrum for samfundsansvar og Vækst, som samme regering har taget initiativ til og Komité for Socialøkonomi, som Selveje Danmark står bag.

Derfor ser vi med optimisme frem til nogle gode år med øget fokus på socialøkonomi.
ism, april 2016