Flere levedygtige socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland
– hvordan udvikler vi sammen?

 

” Den 16. november 2015 blev der i Aalborg afholdt en succesfuld konference under overskriften:” Flere levedygtige socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland – hvordan udvikler vi sammen?” Gennem en hel dag drøftede 80 engagerede deltagere, hvorledes vi kan styrke opstart og drift af socialøkonomiske virksomheder i det nordjyske. Nu bliver der arbejdet videre i nedsatte arbejdsgrupper – mere herom senere.
Socialøkonomi Nordjylland har påtaget sig at være tovholdere på arbejdsgrupperne og også på den næste konference, som allerede nu er planlagt til at finde sted den 21. november 2016.”

 

Se plancher fra konference d. 16. november - klik her