Socialøkonomisk virksomhed i Norden den 9. – 10. marts 2016 i Malmö

Kom og vær med til at drøfte perspektiverne for socialøkonomisk virksomhed i Norden den 9. – 10. marts 2016 i Malmö:

http://www.norden.org/no/tema/haallbar-nordisk-vaelfaerd/arrangementer/konferanse-om-sosialt-entreprenoerskap-og-sosial-innovasjon-1