Socialøkonomi Nordjylland er en frivillig, almennyttig forening for personer med interesse for socialøkonomi og socialt entreprenørskab samt virksomheder og organisationer, som arbejder indenfor området eller har interesse heri.

Foreningen har eksisteret siden 2012 og tegnes af et forretningsudvalg bestående af 4-6 medlemsrepræsentanter

Du kan også læse mere på vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder

hvemervi


Forretningsudvalget kan kontaktes via oplysninger under ”kontakt"