Nyhedsmail

Foreningen Socialøkonomi, Nordjylland indkalder hermed til inspirerende sommermøde og generalforsamling.


Mandag den 20. maj 2019 i Café Smile, Umanakvej 25, 9210 Aalborg SØ (i ”pyramiden”)

Program:

 • 15.00 Velkomst ved Socialøkonomi Nordjylland
 • 15.05 Kan socialøkonomi være ramme om meningsfyldte tilbud til samfundets mest udsatte medborgere? Oplæg ved Søren Jensen, leder af Café Parasollen
 • 15.45 Præsentation af Café Smile og erfaringer omkring opstart af Socialøkonomisk virksomhed, ved Stella RJ Kræmer, projektleder i Café Smile
 • 16.00 Generalforsamling for medlemmer af foreningen Socialøkonomi Nordjylland*
 • 17.00 Afrunding

Foreningen er vært ved kaffe/the og lidt sødt.

Tilmelding: via https://socialoekonominordjylland.nemtilmeld.dk/4/ senest den 15. maj

*Tilmelding til generalforsamling er ikke nødvendig

 Dagsorden til generalforsamling 2019, iht. vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Forretningsudvalgets årsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2018
 4. Budget 2019
 5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer og suppleanter:
  • Formand: Dorte Kronborg, genopstiller
  • Næstformand: Orla Pedersen, genopstiller ikke
  • Kasserer: Carl Christensen, genopstiller
  • Sekretær/referent, Stella Kræmer, genopstiller
  • Bestyrelsesmedlem, Laila Jensen, genopstiller ikke
 6. Drøftelse af foreningens fremtidige virke og eksistensberettigelse
  • Er der behov for en forening og hvilke emner/mærkesager/aktiviteter ønskes af medlemmerne?
  • Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med interesserede i at opstille til nyt Forretningsudvalg indstiller det nuværende Forretningsudvalg til nedlæggelse af foreningen – evt. til ændring af set-up, således at foreningen overgår til at være en regional underafdeling i foreningen Sociale Entreprenører i Danmark (SED). Hvis dette vedtages, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på opløsning af foreningen, 12. juni 2019.
 7. Såfremt foreningen fortsætter i nuværende form, jf. pkt. 6, indstiller forretningsudvalget til en vedtægtsændring, således at vedtægternes §4 udvides med et pkt. der hedder ”Valg af revisor”
 8. Evt.

Invitation til arrangement 14. marts 2019

Hvad er FN's verdensmål, hvorfor har vi dem og hvordan er de relevante for mig?

Disse spørgsmål kan du få besvaret ved at deltage i denne introduktion til FN's verdensmål.
Herudover vil vi se på, hvordan verdensmålene er relevante for sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder, der i særlig grad har en forpligtigelse i forhold til at hjælpe med at indfri verdensmålene.

Læs mere på Facebook

Business Aalborg inviterer virksomheder, der er interesserede i at tage socialt ansvar til ”Måltid med mening” -Kom og hør hvordan et småjob kan gøre en stor forskel, den 6. februar på KaffeFair.

Invitation klik her

Invitation til virksomheder socialøkonomi

Do's and don'ts ved socialøkonomisk virksomhed

Forfatter og fordragsholder Jonathan LøwKom og hør Jonathan Løws sprudlende oplæg om virksomheder med noget på hjerte

Hør også om de mange spændende Socialøkonomiske virksomheder og initiativer, der er i Nordjylland, når Socialøkonomi Nordjylland byder indenfor til spændende oplæg på ”Grøn scene” og markedsstemning på Bæredygtighedsfestival 2018

Fredag den 14.-9. kl. 12.30-16.30

Jonathan Løw - Find dit hvorfor
Forestil dig en verden, hvor næsten alle mennesker står op og glæder sig til at gå på arbejde. En verden hvor de oplever tillid og værdsættelse i løbet af arbejdsdagen, og hvor de kommer hjem og føler sig inspireret og motiveret. En verden hvor arbejdsmarkedet også kan rumme mennesker, der har det svært i livet, og hvor virksomheder løser væsentlige problemer i verden og trives ved at gøre det.

Det kan måske lyde som en utopi, men for amerikaneren Simon Sinek er det den fremtid, vi som ledere, iværksættere og mennesker bør stræbe efter at skabe hver eneste dag. Det er muligt, hvis vi forstår, hvordan tillidsfulde relationer bygges, og hvis vi ikke kun italesætter hvad og hvordan, men også hvorfor.

Find dit hvorfor er et inspirerende og jordnært foredrag omkring at finde sit hvorfor som både individ og organisation. Den prisbelønnede danske serie-iværksætter Jonathan Løw leverer med humor og dybde de vigtigste budskaber fra Simon Sineks bestsellere indenfor området, og Løw deler desuden sine egne personlige erfaringer med at starte, lede og udvikle virksomheder med noget på hjerte.

Jonathan Løw har skrevet forordet til Simon Sineks seneste bog, der ligeledes bærer titlen Find dit hvorfor.
www.jonathanloew.dk

Det spændende program ser således ud:

 • 12.30: Socialøkonomisk marked – stande med informationer om de mange forskellige nordjyske tilbud og initiativer
 • 13.00-14.30: Grøn scene: Pitch af 5 spændende Nordjyske Socialøkonomiske virksomheder og mulighed for ”speeddating” med andre virksomheder om samarbejde omkring menneskelig bæredygtighed.
 • 14.30-15.00: Networking og pause med forfriskninger fra Cafe Smile
 • 15.00-16.00: Grøn scene: Inspirerende oplæg ”Find dit hvorfor” ved Jonathan Løw, forfatter og foredragsholder

Se mere om bæredygtighedsfestivalen

Bæredygtighed grøn scene

Deltagelse er gratis og vi håber at se rigtig mange til en festlig dag!

*Kontakt os, hvis du har lyst til at komme og præsentere DIN virksomhed i teltet!!