Special Minds

Special Minds

Kofoedsskole

Kofoedsskole

Råt&Godt

Råt&Godt

Nyhedsmail

FN's 17 verdensmål - Line Barfod

Tak til Line Barfod for et meget interessant oplæg om "do's and don'ts" omkring det at oprette og drive socialøkonomisk virksomhed i Danmark. Line var på rundtur i regionen og holdt hele 3 oplæg om muligheder og betingelser for, at man kan blive RSV - Registreret Socialøkonomisk Virksomhed.

For at opnå retten til at kalde sig RSV -Registreret Socialøkonomisk Virksomhed, er der 5 særlige betingelser, der skal opfyldes og løbende kontrolleres. RSV-stemplet giver derfor både offentlige og private kunder og samarbejdspartnere en statsgaranti for, at man overholder kravene.

Se Line barfods slides fra dagen her

”Håndbog/relevant opslagsværk for alle, der interesserer sig for socialøkonomi”

Foreningen Socialøkonomi Nordjylland:


 • Arbejder for at udbrede kendskabet til socialøkonomi
 • Er et netværk for udveksling af erfaringer og ideer mellem socialøkonomiske virksomheder
 • Støtter socialøkonomiske iværksættere med råd og vejledning
 • Afholder 4 – 5 årlige netværksmøder, hvor der præsenteres nyt på området social innovation og socialt entreprenørskab - gerne med en ekstern oplægsholder
 • Afholder generalforsamling hvert år i maj måned
 • Har ca. 60 medlemmer repræsenteret
 

Foreningen er åben for alle. • Nordjyske socialøkonomiske virksomheder
 • Socialøkonomiske iværksættere
 • Enkeltpersoner med interesse for området
 • Repræsentanter for de nordjyske uddannelsesinstitutioner
 • Kommunale medarbejdere
 • Politikere fra EU-parlamentet, Folketinget og byrådene
 • Geografisk har vi mødedeltagere, som kommer fra et stort område fra Skagen til Viborg